Tấm nỉ lông cừu dày 5mm

Tấm nỉ lông cừu dày 5mm

Loại: Nỉ lông cừu

Công dụng: Cách âm, lọc dầu, chịu nhiệt, đánh bóng,…

Quy cách: Dày 3mm, 5mm, 6mm, … , 20mm,…

Tình trạng: Hàng có sẵn, mới 100%

Tấm nỉ lông cừu dày 3mm

Tấm nỉ lông cừu dày 3mm

Loại: Nỉ lông cừu

Công dụng: Cách âm, lọc dầu, chịu nhiệt, đánh bóng,…

Quy cách: Dày 3mm, 5mm, 6mm, … , 20mm,…

Tình trạng: Hàng có sẵn, mới 100%

Nỉ lông cừu lọc dầu chịu nhiệt

Nỉ lông cừu lọc dầu chịu nhiệt

Loại: Nỉ lông cừu

Công dụng: Chắn dầu, lọc dầu, cách âm, chịu nhiệt, đánh bóng,…

Quy cách: Độ dày: 1-120mm; Tỉ trọng: 0.45g/cm3 – 1.00g/cm3

Tình trạng: Hàng có sẵn, mới 100%

Nỉ lông cừu đánh bóng

Nỉ lông cừu đánh bóng giá tốt

Loại: Nỉ lông cừu

Công dụng: Chắn dầu, lọc dầu, cách âm, đánh bóng,…

Quy cách: Độ dày: 1-120mm; Tỉ trọng: 0.45g/cm3 – 1.00g/cm3

Tình trạng: Hàng có sẵn, mới 100%

Tấm nỉ lông cừu dùng để lọc dầu

Tấm nỉ lông cừu dùng để lọc dầu

Loại: Nỉ lông cừu

Công dụng: Chắn dầu, lọc dầu, cách âm, đánh bóng,…

Quy cách: Độ dày: 1-120mm; Tỉ trọng: 0.45g/cm3 – 1.00g/cm3

Tình trạng: Hàng có sẵn, mới 100%

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao - Series FKP

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao – Series FKP

Loại: Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao 

Tình trạng: Hàng nhập khẩu, mới 100%

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao - Series KDV

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao – Series KDV

Loại: Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao

Tình trạng: Hàng nhập khẩu, mới 100%

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao - Series KDS

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao – Series KDS

Loại: Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao

Tình trạng: Hàng nhập khẩu, mới 100%

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao - Series KDH

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao – Series KDH

Loại: Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao

Tình trạng: Hàng nhập khẩu, mới 100%

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao - Series KPT

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao – Series KPT

Loại: Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao 

Tình trạng: Hàng nhập khẩu, mới 100%

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao - Series KP (1/15HP~1/4HP)

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao – Series KP (1/15HP~1/4HP)

Loại: Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao

Tình trạng: Hàng nhập khẩu, mới 100%

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao - Series KP (1/2HP~2HP)

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao – Series KP (1/2HP~2HP)

Loại: Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao

Tình trạng: Hàng nhập khẩu, mới 100%

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao - Series KDH-B

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao – Series KDH-B

Loại: Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao

Tình trạng: Hàng nhập khẩu, mới 100%

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao - Series KPT-B

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao – Series KPT-B

Loại: Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao

Tình trạng: Hàng nhập khẩu, mới 100%

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao - Series KD-B

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao – Series KD-B

Loại: Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao

Tình trạng: Hàng nhập khẩu, mới 100%

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao - Series KD

Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao – Series KD

Loại: Máy bơm hóa chất trục đứng Kuobao

Tình trạng: Hàng nhập khẩu, mới 100%